“Σκοπός της καλής μουσικής είναι ν’ αγγίζει την ψυχή” – Claudio Monteverdi